Angus ırkı hızlı gelişen, yüksek döl verimi yanında buzağılama güçlüğü yaşanmayan, sakin mizaçlı, yüksek ve kaliteli karkas verimine sahip bir ırktır.

Etçi damızlık sığır yetiştiriciliğinde tek gelir yavrudur. Etçi anaç sığırın sütü ancak yavrusuna yeteceğinden sütten gelir elde etmek mümkün değildir. Süt üretimi sadece buzağısına yetecek kadardır. Bu nedenle süt üretimi yapılamaz.

Kayıtlarına göre ilk doğumunu yapan düvelerin %91’inde doğumda hiçbir şekilde yardıma ihtiyaç duyulmamaktadır.

Hızlı gelişen buzağılar 7 aylık yaşta, bir ineğin canlı ağırlığının en az %50’sine ulaşır. Hızlı gelişmeleri dolayısıyla erken yaşta olgunluğa erişirler ki bu da erken yaşta ilk buzağısını vermesi anlamına gelir. Irkın doğum oranı da oldukça yüksektir. Damızlık Angus ineğinden 12-13 yaşına kadar buzağı alınabilmektedir.

İyi huylu ve sakin mizaçlı bir ırktır. Sakin mizaçlı sığırların yemden yararlanma oranının daha yüksek olduğu hatta bu sığırlardan elde edilen etin daha lezzetli olduğu düşünülmektedir. Angus danaların yemi ete dönüştürme yeteneği oldukça yüksektir. Sadece merada beslenerek günlük 1000-1300 g ağırlık kazancı elde edilir.

. Eti yağsız, ince lifli ve mermerleşme oranı (yağın kas lifleri arasındaki dağılımı ki mozaik görünümlü ve homojen olması istenir) yüksektir. Mermerleşmiş kaslardan oluşan ince ve mükemmel doku pişirilme esnasında etin lezzetli ve sulu olmasını sağlar.
Randıman %60’ın üzerindedir, besiye alınan genç hayvanlarda bu değer %67-72’ye kadar yükselmektedir. Et/kemik oranı ise yaklaşık 5:1’dir.

Angus ırkı saf yetiştirilmesinin yanında melezleme çalışmalarında da yoğun şekilde kullanılmaktadır.

Türkiye damızlık Angus yetiştiriciliğine uygun olmamakla birlikte özellikle sığır eti üretimini artırmak için önerilen yollardan biri de mevcut yerli ve kültür ırklarının etçi ırklarla melezlenmesidir. Angus ırkı spermalar yoğun şekilde kullanılmaktadır.