Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP)

 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP)Örnek Format

                                         ( SAYFANIN ALTINDAN İNDİREBİLİRSİNİZ)

 

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI DOSYASI

ÖĞRENCİNİN

ADI SOYADI:

OKULU:

NUMARASI:

 

 

 

I- Öğrenci Bilgileri

Öğrenci ile ilgili bilgiler
Adı-Soyadı  
Sınıfı  
Okul numarası  
Doğum tarihi  
İl/ilçe özel eğitim hizmetleri yerleştirme kurul kararı  
Özel eğitim ihtiyacına yönelik aldığı eğitsel tanı  
Varsa daha önce aldığı okul içi ve okul dışı destek eğitim hizmetleri ve süresi*  
Varsa almakta olduğu okul dışı destek eğitim hizmetleri ve süresi**  
Varsa kullandığı destek materyalleri/cihazlar (protez, işitme cihazı, baston, büyüteç vb.)  
Önemli sağlık bilgileri (alerji, sürekli kullandığı ilaç, tüketmesi sakıncalı gıdalar vb.)  
Eğitim ortamına ilişkin düzenlemeler***  
BEP Başlangıç Tarihi  
BEP Bitiş Tarihi  

 

 

Aile ile İlgili Bilgiler
  Anne Baba Veli/Vasi
Adı-Soyadı      
Telefon      
Ev Adresi      
İş Adresi      

 

*Öğrencinin daha önce almış olduğu okul içi ve okul dışı destek eğitim hizmetleri (destek eğitim odası, özel eğitim ve rehabi- litasyon vb.) süresi ile birlikte bu kısma yazılmalıdır.

**Öğrencinin BEP tamamlanma tarihine kadar aldığı/alacağı okul dışı destek eğitim hizmetleri (özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, yaygın eğitim kursları vb.) süresi ile birlikte bu kısma kaydedilmelidir.

*** Eğitim-öğretim yılı boyunca öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına uygun olarak sınıf içi ve sınıf dışında yapılacak fiziki ortam düzenlemesi (sınıf içi oturma düzeni, ışık ayarlaması vb.) eklenmelidir.

 

 

II – Eğitsel Performans Formu*

 

 

 

 

 

 

Öğrencinin Gelişim Öyküsü

 
 

Gelişim alanları/Dersler

 

Performans düzeyi

   
   
   
 

 

Varsa davranış problemini tanımlayınız.**

 

 

Not: *Öğrencinin takip ettiği program esas alınarak, öğrencinin güçlü yanlarını belirlemek ve yıl içerisinde öğrencinin geliştir- mesi beklenen gelişim alanlarına/derslere ilişkin amaçların tespit edilebilmesi için informal değerlendirme araçları kullanılarak (gözlem, görüşme, kaba değerlendirme formları, yazılı sınavlar vb.) bu form doldurulmalıdır. Öğrencinin gelişim düzeyine ve bireysel ihtiyaçlarına göre gelişim alanları/dersler düzenlenebilir.

**Öğrencinin davranış problemi varsa davranış problemlerinin azaltılmasına yönelik davranış değiştirme programı hazırlanma- lıdır.

III– Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

 

 

Uzun Dönemli Amaçlar

 

 

Kısa Dönemli Amaçlar

 

 

Ölçüt*

 

 

Yöntem ve Teknik

 

Kullanılacak

Materyaller

 

Başlama ve Bitiş Tarihi

Ölçme-Değerlendirme
Değerlendirme Yöntem ve

Teknikleri

Değerlendirme

Tarihleri

Performans Yeterli (+) /

Geliştirilmeli (-)

GELİŞİM ALAN/DERS ADI
                 
         
                 
                 
         
         
GELİŞİM ALAN/DERS ADI  
                 
                 
         
                 
 

Eğitim ortamı düzenlemeleri:**

* Ölçüt; *Ölçüt (Gerçekleşme Düzeyi) yazılırken kazandırılmak istenen davranış kaç denemede başarılı sayılacak ise o düzey yazılmalıdır. Örneğin; 5 denemenin tamamında başarılı sayılacak ise 5/5 (%100)

5 denemenin 4’ünde öğrenci başarılı sayılacak ise 4/5 (%80)

5 denemenin 3’ünde öğrenci başarılı sayılacak ise 3/5 (%60) şeklinde yazılmalıdır.

**Eğitim ortamı düzenlemeleri: Öğrencinin amaçlarına yönelik belirlenen derse/gelişim alanına ilişkin yapılacak düzenlemeler (örn. fen laboratuvarının öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik düzenlen- mesi, öğretim materyali düzenlemeleri vb.) eklenmelidir.

IV-       BEP Geliştirme Birim Kararları

 

 

A. Öğrencinin alacağı okul içi diğer eğitim hizmetleri (destek eğitim odası, grup eğitimine hazırlık uygulaması, tamamlayıcı eğitim faaliyeti vb.)

Hizmet Türü Gelişim Alanı/Ders Haftalık Süre* Sorumlu kişi(ler)**
       
       
       

 

 

 

 

B. Aile bilgilendirme süreci

Aile öğrencinin gelişimi ile ilgili hangi sıklıkla bilgilendirilecek?  
Aile öğrencinin gelişimi ile ilgili hangi yolla bilgilendirilecek? (telefon, çevrimiçi/yüz yüze toplantı, yazılı vb.)  
Aile eğitimi yapılacak mı? Evet ( ) Hayır ( )
Aile eğitimi hangi yolla yapılacak? (telefon, çevrimiçi/yüz yüze toplantı, yazılı vb.)  

 

 

 

 

 

C. Diğer Kararlar

 

1.

 

2.

 

3.

 

Bir Sonraki BEP geliştirme birimi toplantı tarihi:   …/…/20…

 *Eğitim-öğretim yılı boyunca öğrenci için BEP içeriğinde yer alan amaçlara ulaşılma düzeyi genel olarak değerlendirilerek hazırlanan BEP’in değerlendirilmesi yapılır. Bu değerlendirme sonucun- da öğrencinin bir sonraki eğitim-öğretim yılı için hazırlanacak BEP’inde öneri niteliğinde olacaktır.

V- BEP GELİŞTİRME BİRİM ÜYELERİ

 

 

BEP Geliştirme Birimi Üyeleri

 

Unvanı

   

Adı Soyadı

 

İmza

 

Müdür/Müdür Yardımcısı (BEP Geliştirme Birimi Başkanı)

     
 Öğrencinin Velisi (Anne/Baba/Yasal Vasi)      
  Öğrencinin Sınıf Öğretmeni

 

     
 

Öğrencinin Dersini Okutan Alan Öğretmenleri

 

Branşı

 

1

   
 

Branşı

 

2

   
 

Branşı

 

3

   
 

Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman

     
 

Özel Eğitim Değerlendirme Kurulundan Üye (Varsa)

     
 

Mesleki Eğitim Veren Özel Eğitim Okullarında Meslek Derslerini Okutan Alan Öğretmeni

 

Branşı

 

1

   
 

Branşı

 

2

   
 

Branşı

 

3

   
 

Diğer

     

 

Uygundur

Okul Müdürü

 

……./……../20…

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP)

                                                                        BEP WORD İNDİR                                                                     

Şu Yazıya da Bakabilirsiniz

Evde Meyve Ve Sebze Nasıl Yetiştirilir ? Biliyor musunuz?

Evde Meyve Ve Sebze Nasıl Yetiştirilir ? Biliyor musunuz?

Evde Meyve Ve Sebze Nasıl Yetiştirilir ? Biliyor musunuz? Bahçenizde kendi Sebze ve Meyvelerinizi yetiştirebilirsiniz, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir