Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP)

 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP)Örnek Format

                                         ( SAYFANIN ALTINDAN İNDİREBİLİRSİNİZ)

 

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI DOSYASI

ÖĞRENCİNİN

ADI SOYADI:

OKULU:

NUMARASI:

 

 

 

I- Öğrenci Bilgileri

Öğrenci ile ilgili bilgiler
Adı-Soyadı  
Sınıfı  
Okul numarası  
Doğum tarihi  
İl/ilçe özel eğitim hizmetleri yerleştirme kurul kararı  
Özel eğitim ihtiyacına yönelik aldığı eğitsel tanı  
Varsa daha önce aldığı okul içi ve okul dışı destek eğitim hizmetleri ve süresi*  
Varsa almakta olduğu okul dışı destek eğitim hizmetleri ve süresi**  
Varsa kullandığı destek materyalleri/cihazlar (protez, işitme cihazı, baston, büyüteç vb.)  
Önemli sağlık bilgileri (alerji, sürekli kullandığı ilaç, tüketmesi sakıncalı gıdalar vb.)  
Eğitim ortamına ilişkin düzenlemeler***  
BEP Başlangıç Tarihi  
BEP Bitiş Tarihi  

 

 

Aile ile İlgili Bilgiler
  Anne Baba Veli/Vasi
Adı-Soyadı      
Telefon      
Ev Adresi      
İş Adresi      

 

*Öğrencinin daha önce almış olduğu okul içi ve okul dışı destek eğitim hizmetleri (destek eğitim odası, özel eğitim ve rehabi- litasyon vb.) süresi ile birlikte bu kısma yazılmalıdır.

**Öğrencinin BEP tamamlanma tarihine kadar aldığı/alacağı okul dışı destek eğitim hizmetleri (özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, yaygın eğitim kursları vb.) süresi ile birlikte bu kısma kaydedilmelidir.

*** Eğitim-öğretim yılı boyunca öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına uygun olarak sınıf içi ve sınıf dışında yapılacak fiziki ortam düzenlemesi (sınıf içi oturma düzeni, ışık ayarlaması vb.) eklenmelidir.

 

 

II – Eğitsel Performans Formu*

 

 

 

 

 

 

Öğrencinin Gelişim Öyküsü

 
 

Gelişim alanları/Dersler

 

Performans düzeyi

   
   
   
 

 

Varsa davranış problemini tanımlayınız.**

 

 

Not: *Öğrencinin takip ettiği program esas alınarak, öğrencinin güçlü yanlarını belirlemek ve yıl içerisinde öğrencinin geliştir- mesi beklenen gelişim alanlarına/derslere ilişkin amaçların tespit edilebilmesi için informal değerlendirme araçları kullanılarak (gözlem, görüşme, kaba değerlendirme formları, yazılı sınavlar vb.) bu form doldurulmalıdır. Öğrencinin gelişim düzeyine ve bireysel ihtiyaçlarına göre gelişim alanları/dersler düzenlenebilir.

**Öğrencinin davranış problemi varsa davranış problemlerinin azaltılmasına yönelik davranış değiştirme programı hazırlanma- lıdır.

III– Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

 

 

Uzun Dönemli Amaçlar

 

 

Kısa Dönemli Amaçlar

 

 

Ölçüt*

 

 

Yöntem ve Teknik

 

Kullanılacak

Materyaller

 

Başlama ve Bitiş Tarihi

Ölçme-Değerlendirme
Değerlendirme Yöntem ve

Teknikleri

Değerlendirme

Tarihleri

Performans Yeterli (+) /

Geliştirilmeli (-)

GELİŞİM ALAN/DERS ADI
                 
         
                 
                 
         
         
GELİŞİM ALAN/DERS ADI  
                 
                 
         
                 
 

Eğitim ortamı düzenlemeleri:**

* Ölçüt; *Ölçüt (Gerçekleşme Düzeyi) yazılırken kazandırılmak istenen davranış kaç denemede başarılı sayılacak ise o düzey yazılmalıdır. Örneğin; 5 denemenin tamamında başarılı sayılacak ise 5/5 (%100)

5 denemenin 4’ünde öğrenci başarılı sayılacak ise 4/5 (%80)

5 denemenin 3’ünde öğrenci başarılı sayılacak ise 3/5 (%60) şeklinde yazılmalıdır.

**Eğitim ortamı düzenlemeleri: Öğrencinin amaçlarına yönelik belirlenen derse/gelişim alanına ilişkin yapılacak düzenlemeler (örn. fen laboratuvarının öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik düzenlen- mesi, öğretim materyali düzenlemeleri vb.) eklenmelidir.

IV-       BEP Geliştirme Birim Kararları

 

 

A. Öğrencinin alacağı okul içi diğer eğitim hizmetleri (destek eğitim odası, grup eğitimine hazırlık uygulaması, tamamlayıcı eğitim faaliyeti vb.)

Hizmet Türü Gelişim Alanı/Ders Haftalık Süre* Sorumlu kişi(ler)**
       
       
       

 

 

 

 

B. Aile bilgilendirme süreci

Aile öğrencinin gelişimi ile ilgili hangi sıklıkla bilgilendirilecek?  
Aile öğrencinin gelişimi ile ilgili hangi yolla bilgilendirilecek? (telefon, çevrimiçi/yüz yüze toplantı, yazılı vb.)  
Aile eğitimi yapılacak mı? Evet ( ) Hayır ( )
Aile eğitimi hangi yolla yapılacak? (telefon, çevrimiçi/yüz yüze toplantı, yazılı vb.)  

 

 

 

 

 

C. Diğer Kararlar

 

1.

 

2.

 

3.

 

Bir Sonraki BEP geliştirme birimi toplantı tarihi:   …/…/20…

 *Eğitim-öğretim yılı boyunca öğrenci için BEP içeriğinde yer alan amaçlara ulaşılma düzeyi genel olarak değerlendirilerek hazırlanan BEP’in değerlendirilmesi yapılır. Bu değerlendirme sonucun- da öğrencinin bir sonraki eğitim-öğretim yılı için hazırlanacak BEP’inde öneri niteliğinde olacaktır.

V- BEP GELİŞTİRME BİRİM ÜYELERİ

 

 

BEP Geliştirme Birimi Üyeleri

 

Unvanı

   

Adı Soyadı

 

İmza

 

Müdür/Müdür Yardımcısı (BEP Geliştirme Birimi Başkanı)

     
 Öğrencinin Velisi (Anne/Baba/Yasal Vasi)      
  Öğrencinin Sınıf Öğretmeni

 

     
 

Öğrencinin Dersini Okutan Alan Öğretmenleri

 

Branşı

 

1

   
 

Branşı

 

2

   
 

Branşı

 

3

   
 

Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman

     
 

Özel Eğitim Değerlendirme Kurulundan Üye (Varsa)

     
 

Mesleki Eğitim Veren Özel Eğitim Okullarında Meslek Derslerini Okutan Alan Öğretmeni

 

Branşı

 

1

   
 

Branşı

 

2

   
 

Branşı

 

3

   
 

Diğer

     

 

Uygundur

Okul Müdürü

 

……./……../20…

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP)

                                                                        BEP WORD İNDİR                                                                     

Şu Yazıya da Bakabilirsiniz

Temel Bilgisayar ve İnternet Kavramlarını Biliyor muydunuz?

Temel Bilgisayar ve İnternet Kavramlarını Biliyor muydunuz?

Bu yazımızda basit gibi görülen ama Özellikle başlangıç düzeyi bilgisayar bilgisi olanlar ve öğrenciler için …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir