Yücelerden İlk Emir! Oku!

Yücelerden İlk Emir! Oku!

Okumak güzeldir. insanı diğer canlılardan ayıran belki de en güzel şeydir okumak…Hayvanları ve diğer varlıkları az çok biliriz. Ama en bilinmezi insandır. Çünkü Dünya tarihi boyunca insanın iç dünyası ve dış dünyası hep araştırıla gelmiştir. İnsan Kimdi? Niçin vardı Neler yapmalıydı? İnsanın tanımlanması o’nun ne yapacağını ve yapabileceğini ortaya koyuyordu çünkü.

Tarih boyunca hep tartışıldı durdu bu.  birçok düşünür insanı tanımlamaya çalışırken tanımları doğrultusunda ona bir yol çiziyordu aslında. Ama en güzel tanımı Onu Yaratan koymuştu. Yaratılanların En şereflisi. ancak bu şeref te kalıcı değildi. yaptıklarına göre, elinden alınabilen bir şerefti bu….

Aşağıda, İnsan kimdir sorusuna cevapları görüyoruz.

KONFÜÇYUS: İnsan, öğrenen hayvandır.

THALES: İnsan, araştıran hayvandır.
SOFİSTLER: İnsan, kazanan hayvandır.

SOKRATES: İnsan, sorgulayan hayvandır.

PLATON: İnsan, toplumsal hayvandır.

ARİSTO: İnsan, düşünen hayvandır.

SEPTİKLER: İnsan, şüpheci hayvandır.

STOİKLER: İnsan, her şeye alışan hayvandır.

HERAKLIETOS: İnsan, tartışan hayvandır.

J.LOCKE: İnsan, deneyen hayvandır.

J.DEWEY: İnsan, çıkarını düşünen hayvandır.

I.KANT: İnsan, eleştiren hayvandır.

DESCARTES: İnsan, konuşan hayvandır.

HEGEL: İnsan, sistematik hayvandır.

GAZALİ: İnsan, tutarsız bir hayvandır.

A.CAMUS: İnsan, itiraz eden hayvandır.

K.POPPER: İnsan, yalanlayan bir hayvandır.

T.KHUNN: İnsan, teori kuran bir hayvandır.

K.MARX: İnsan, ekonomik bir hayvandır.

E.FROMM: İnsan, seven bir hayvandır.

H.BERGSON: İnsan, araç yapan bir hayvandır.

F.NIETZSCHE: İnsan, düpedüz hayvandır.

Görülüyor ki, ben biliyorum diyenlerin  dünyası, insanı hayvan gibi görüyor ve sadece ona has bazı özellikleri yüklüyor insana.

Oysa İnsana, Kutsal Kitaplar  hep farklı özellik yüklüyordu. Yaratıldığını ve başıboş olmadığını söylüyordu ve biz öyle inanıyoruz..

Dinimiz de, insan için EN GÜZEL YARATILAN derken; kendini bilmez, yaratıldığını bilmez, saygınlığını ve yaratılmışlara karşı ahlaki, saygın özelliklerini kaybederse, HAYVANDAN AŞAĞI özelliğini taşıyan bir canlıdır der insan için.

Yaratanı ve yaratılanı bilmek için bizi okumaya, araştırmaya, düşünmeye sevk eder. Böylece insan kalabileceğimizi ifade eder. Okumalıyız ki neyi nasıl ve neden sorularına gerçek cevapları bulabilelim. Doğru kaynak / doğru rehbere götürecektir. Doğru kaynak olarak, Kuran’ı Kerimi görmekteyiz.

Alak Suresi, İslam‘ın ilk inen ayetleridir. insanın yaratıldığını ifade ederken ona, bir de yön tayin etmektedir. Hayata okumayla başlar insan. Ve Yaratan OKU der ilk emir olarak…

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

﴾1-2﴿ Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir aşılanmış (döllenmiş) yumurtadan yarattı.

Oku Ey İnsan.  Yaratılma sürecini düşün ve kendini oku, çevreni oku. Yaratılan her şeyi düşün ve onları da oku ki insan olabilesin. İnsan kalabilesin.

İnsan iyi niyet ve düşünceler ile okumaz ise, okuduğu kendisine ve toplumlara zarar verecektir. Okurken ve okuduğu sayesinde bir şey yaparken, yaratıldığını unutmamalıdır. İnsanlar nazarında çok büyük saygınlık kazansa da, Allah O’na geçmişini hatırlatır ve büyüklenme der. Büyüsen de aslında sen aciz bir varlıktın, acizliğini unutma…

﴾3-5﴿ Oku! İnsana bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabbin, en büyük kerem sahibidir.

Okumaktır insana bilmediğini öğreten. Okumakla ilgili olan bütün icatlar Allah’ın bir cömertliğidir insana sunduğu. Ve anlarız ki; Ey İnsan! Nasıl ki Yaratan sana cömertlik kullanmışsa, sen de cömertliğini esirgeme yaratılandan, der adeta.

﴾6-8﴿ Gerçek şu ki, insan kendini kendine yeterli görerek azar. Kuşkusuz dönüş Rabbinedir.

İnsan Eğitim öğretim, bilgi, yetenek ve kabiliyetler açısından yeterli görürse azgınlığa düşer, zulüm yapar, haksızlık yapar, hadsizlik yapar. İşte Allah uyarır: Bunları yapma. Dönüşün banadır hesabını sorarız der.

﴾9-10﴿ Namaz kılarken bir kulu (Peygamber’i namazdan) men edeni gördün mü?

Yukarı ki ayetlerden namaza geçiş ilginçtir. Namaz insanı kendine veya çevresine zulüm etmesini engeller. Çünkü sorgular insan böylece kendini. Eğer zulumunu engellemiyorsa Namaz; Bilinçsizce yapılan bir spordur sadece o. İnsan kendisiyle beraber, Namaz kılanı, iyilikler yapanı hiçbir şekilde engellememelidir. Bu konuda da güzel örnek olmalıdır.

﴾11-13﴿ Ne dersin, o (Peygamber) doğru yolda ise yahut takvâyı emrediyorsa!

Bir insan güzellikler yapıyorsa, hiçbir şartta ,ona  engeller çıkarılmamalıdır. Bahaneler sunulmamalıdır. İyi kul da her zaman doğruluktan, alçak gönüllü olmaktan uzak durmamalıdır…

﴾14﴿ (Bu adam) Allah’ın, (yaptıklarını) gördüğünü bilmez mi!

İnsan, bilinçli olmalıdır. İyilik yapanı da, kötülük yapanı da Yaratan görmektedir. Hiçbir varlık kendi başına bırakılmamıştır. 

15-19﴿ Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse, derhal onu alnından (perçeminden), o yalancı, günahkâr alından (perçemden) yakalarız (cehenneme atarız). O, hemen gidip meclisini (kendi taraftarlarını) çağırsın. Biz de zebânîleri çağıracağız. Hayır! Ona uyma! Allah’a secde et ve (yalnızca O’na) yaklaş!

Yanlış yapanları, Allah, öncelikle rezil edeceğini, utandıracağını ifade eder. Perçemin (Alnın) eğik durması rezil etmeye İşarettir. Eğer biz insanı rezil edersek, O kişi çevresini çağırsa da, bu rezilliği yaşamaya kimse engel olamaz. Ey Kulum : Kim ne Yaparsa  yapsın, Sen Allah’ın büyüklüğünü unutma. Onun dediklerini yap. Eğer böyle yaparsan Allah seni sevecektir ve sevdirecektir.

Şu Yazıya da Bakabilirsiniz

şefaat- yardım

Kimler Şefaat Edebilir? Kur’an-nın Şefaat Anlayışını Biliyor muyuz?

Kimler Şefaat Edebilir? Kur’an-nın Şefaat Anlayışını Biliyor muyuz? Şefaat, suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi …

2 Yorumlar

  1. Bu emek verip yazdığınız kıymetli bilgiler için teşekkürler hocam.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir